Hoekwil het sy ontstaan te danke aan die ontdekking van goud en diamante in die Noorde.

Die Suid-Kaap was bekend vir sy inheemse woude en die hout wat nodig was by die myne

was in groot aanvraag.

Houtkappers het 'n bestaan gemaak deur hout te kap maar a.g.v plunderaars het die

regering ingegryp om die plundery stop te sit.  Baie van die houtkappers was toe werkloos

en het deel geword van die arm blanke vraagstuk.  Die NG Kerk het tot hul redding gekom

met die stigting van die Algemene Armsorg kommissie, in samewerking met die regering.

Die Armsorgkommissie het die plaas Olifantshoek (vandag Hoekwil) bekom en in landbouhoewes verdeel.

Die NG Kerk het 'n Nedersettingskommissie gehad en toe 'n superintendentspaar,

Mnr en Mev John Vos aangestel  oor die nedersetting. Hulle het in die geestelike behoeftes van die gesinne voorsien en die seuns en dogters opgelei in houtwerk en naaldwerk.

Die Rooidak huis - die ou wit huis wat nou gesloop is het as hul woning gedien en daar

het ook van tyd tot tyd van die kinders by hul ingewoon - soort van koshuis.

Die John Vos Saal het dus gedien as skool en opleidingsentrum.Terug Terug na bo